top of page

Typer spiseforstyrrelser

Ifølge det Europeiske diagnosesystemet ICD-10 så er Anoreksi, Bulimi, Overspisingslidelse og Uspesifisert spiseforstyrrelse kvalifisert som en type spiseforstyrrelse. 

Definisjonene Ortoreksi og Megareksi viser også tydelige karakteristiske trekk på en spiseforstyrrelse og har blitt mer velkjent i vårt samfunn de siste årene.

Kriteriene for å få en diagnose på en spiseforstyrrelse er generelt snevre. Dette fører til at mange ender opp uten en diagnose og dermed strever med å få tilstrekkelig hjelp. Det har alltid vært et kontinuerlig mål for oss i Spiseforstyrrelsesforeningen og få helsevesenet til å forstå mangfoldet og alvoret av en spiseforstyrrelser, og hvor viktig det er at personen får hjelp, slik at han/hun kan ha mulighet til å bli frisk.

Kildehenvisning: Kodeverket ICD-10 (og ICD-11) - ehelse

 • SEKRETARIATET
  Sekretariatet Kontaktinformasjon Postadresse: Rosenkrantz' gate 7 0159 Oslo Besøksadresse: Rosenkrantz' gate 7, 0159 OSLO (etter avtale) Telefon: 22 94 00 10 E-post: post@spisfo.no Sekretariatet Det nasjonale sekretariatet har ansvaret for organisasjonens daglige drift, og består av lønnede medarbeidere. Elin Olsen Elin (Daglig leder) har i tillegg til en bachelor i kultur og samfunnsfag innenfor jus og kriminologi studert både prosjekt- og organisasjonsledelse. Hun er også utdannet barne- og ungdomsarbeider med tilleggsutdannelse innen spesialpedagogikk. Elin har en variert arbeidsbakgrunn innenfor blant annet undervisning, økonomi og ledelse. Har også studert NLP og positiv psykologi og har arbeidet mye med veiledning både i grupper og en til en. Ansatt siden 2014 Silje Stønsterud Olsen Silje har vært involvert i Spisfo siden 2011, og har vært frivillig, brukerrepresentant og tidligere ansatt som rådgiver. Hun jobber i dag i sekretariatet som seniorrådgiver med fokus på strategi og politikk. Og sitter i sentralstyret til Spisfo. Hun har en master i sosiolog fra UiO, spesialisert seg innen organisasjon- og helsesosiologi. Hun er medforfatter i en fagbok om kunst, terapi og spiseforstyrrelser. Hun sitter i styret til feministisk tidsskrift Fett. Kamilla Slettli Oustorp Kamilla (Sekretær) har bakgrunn fra å jobbe i barnehage og med vanskeligstilte unge voksne i NAV. Hun er teknisk interessert og bidrar blant annet på vår hjemmeside, med digitale kurs og vår youtube kanal. Hun jobber også med regnskap og andre administrative oppgaver. Ellers hjelper hun til der det er behov for det. Ansatt siden 2020.
 • Oslo/Akershus
  Oslo/Akershus Besøksadresse (etter avtale): Rosenkrantz' gate 7, 0159 Oslo Kontakt: post@spisfo.no Tlf: 22 94 00 10 Karoline Thalberg Karoline (Rådgiver) er psykologistudent og har en bachelorgrad i samfunnsernæring fra OsloMet. Som rådgiver bruker hun mye av tiden sin på råd- og veiledningssamtaler, individuelle oppfølgingssamtaler og samtalegrupper. Karoline brenner for åpenhet rundt psykisk helse og at de som sliter med spiseforstyrrelser skal bli hørt. Hun er svært opptatt av brukermedvirkning og sitter i flere brukerråd og ulike nettverk innenfor fagområdet vårt som brukerrepresentant fra organisasjonen. Hun har egenerfaring med spiseforstyrrelser og ønsker å hjelpe andre med sin erfaringskompetanse. Ansatt siden 2019. Elin Moen Elin M (Rådgiver) er utdannet psykiatrisk sykepleier og kostholdsveileder. Hun har arbeidet innen de fleste helsesektorer, som blant annet psykiatri, rus og somatisk helse. Hun har også egenerfaring med spiseforstyrrelser og mange års erfaring med frivillig arbeid. Hos SPISFO bruker hun mesteparten av tiden på personlige samtaler og samtalegrupper. Ansatt siden 2021. Birgitte Schulzki Birgitte (rådgiver) er utdannet sosionom. Hun har arbeidsbakgrunn som støttekontakt for ungdom med psykiske lidelser, og brenner for å støtte og styrke personers mestring av egne livssituasjoner. I tillegg er hun svært opptatt av kvaliteten på tjenestene og systemene rundt brukere. Ansatt siden 2023
 • Innlandet
  Regionslag Innlandet Besøksadresse (etter avtale): Storgata 9B, 2609 Lillehammer Besøksadresse Hamar (etter avtale): Vangsvegen 121, 2318 Hamar Kontoret i Hamar har åpent mandager og torsdager (etter avtale). Kontoret i Lillehammer har åpent tirsdager (etter avtale). Kontakt: Tlf: 48514492 E-post: innlandet@spisfo.no E-post: jana@spisfo.no Jana S. Sørum Hun er utdannet diplom sosionom og yogalærer. Hun har en bred bakgrunn og kompetanse innen miljøarbeid. Jana har egenerfaring med ortoreksi, anoreksi, OCD og treningstvang og har et stort ønske om å tilby den støtten hun selv hadde behov for, da hun var syk. Yoga og mindfulness har vært viktige verktøy i tilfriskningsprosessen hennes som hun formidler videre i sine yogakurs hos SPISFO. Ellers møter du henne på chat og telefon samt på aktiviteter til SPISFO fylkeslag Innlandet.
 • Vestfold og Telemark
  Regionslag Vestfold og Telemark: Besøksadresse (etter avtale) Storgata 101, 3etasje - Inngang bakside 3921 Porsgrunn Kontoret har åpent torsdager (etter avtale). Kontakt: tone@spisfo.no Tlf: 45724183 Tone Eirin Lockertsen Tone er utdannet musikkpedagog fra Norges Musikkhøgskole og har i tillegg årsenhet i religion, livssyn og etikk. Hun har en variert arbeidsbakgrunn og har bl.a jobbet med barn og unge som pedagog i barneskole, ungdomsskole og videregående, i tillegg til musikalsk arbeid med ungdom i Kulturskole og i privatundervisning. Tone har lang tids erfaring med anoreksi og treningstvang og ønsker å bruke sin egenerfaring møte med andre med spiseforstyrrelser eller anstrengt forhold til kropp og mat. Ansatt siden 2022.
 • Styret
  Morten Salbu Morten (styreleder) sitter i sin andre omgang som medlem i styret. Bakgrunnen hans er fra kommersiell handel der han har jobbet i forskjellige lederstillinger siden 90-tallet etter endt Markedsøkonom-utdanning. Hans interesse og engasjement i og hos SPISFO ligger i interessen og omsorgen for mennesker, uavhengig av bakgrunn, - og med bakgrunn og egenerfaring med spiseforstyrrelser brenner engasjementet hans ekstra for dette området - og ønsker være med på å gjøre en forskjell, synliggjøre og ufarliggjøre det tabuet som spiseforstyrrelser er i samfunnet. Silje Sønsterud Olsen Silje har vært involvert i Spisfo siden 2011, og har vært frivillig, brukerrepresentant og tidligere ansatt som rådgiver. Hun jobber i dag i sekretariatet som seniorrådgiver med fokus på strategi og politikk. Og sitter i sentralstyret til Spisfo. Hun har en master i sosiolog fra UiO, spesialisert seg innen organisasjon- og helsesosiologi. Hun er medforfatter i en fagbok om kunst, terapi og spiseforstyrrelser. Hun sitter i styret til feministisk tidsskrift Fett. Tove Linn Holte Tove Linn (styremedlem) har utdanning innen biologi og psykologi fra UiO. Vært aktiv i Spisfo de siste årene som brukerrepresentant i brukerrådet på RASP og i brukerrådet ved Klinikk for psykisk helse og avhengighet ved OUS. Har egenerfaring med spiseforstyrrelser og er særlig opptatt av individuelt tilpasset behandling, nok tid i behandling, tidlig og god hjelp uavhengig av hvor man bor og viktigheten av ettervern. Dette er hennes første periode i styret.
 • Regionslag
  Organisasjonen har regionslag rundt om i landet som drives av frivillige med ansvar for den lokale driften. Regionslagene bygger på de samme ideologiske perspektivene som SPISFO: Selvhjelpsperspektivet og en medmenneskelig måte å møte de berørte på. Regionslagene har en viktig rolle hos oss. Her kan folk få hjelp der de bor, eller i nærheten. Gjennom regionslagene når vi dermed ut til langt flere enn vi kunne gjort gjennom et enkelt kontor i Oslo. Regionslag igangsettes av frivillige på stedet, med støtte og veiledning fra Sekretariatet i Oslo. Hvor vi har regionslag vil dermed til enhver tid avhenge av hvor det er frivillige som ønsker å starte et regionslag og at vi har frivillige til å drive dette. Oslo/Akershus Postadresse: SPISFO Tollbugata 8B, PostBoks 11 0152 Oslo Besøksadresse: Tollbugata 8B, 0152 OSLO (etter avtale) Telefon: 22 94 00 10 E-post: post@spisfo.no Innlandet Besøksadresse Lillehammer (etter avtale): Villa Utsikten, Storgata 9 2609 Lillehammer Besøksadresse Hamar (etter avtale): Sagatunvegen 47 A, 2317 Hamar E-post: innlandet@spisfo.no E-post: jana@spisfo.no Kontoret i Hamar har åpent mandager og torsdager (etter avtale). Kontoret i Lillehammer har åpent tirsdager (etter avtale). Vestfold og Telemark Storgata 101, 3etasje - inngangen på baksiden (etter avtale) 3921 Porsgrunn E-post: vestfoldogtelemark@spisfo.no E-post: tone@spisfo.no Kontoret har åpent på torsdager (etter avtale).
 • Organisasjonsstruktur
  SPISFO er en medlemsorganisasjon. Landsmøtet er SPISFO sitt høyeste organ, mens styret har det overordnede ansvaret for drift og utvikling i organisasjonen. Et nasjonalt sekretariat har ansvaret for organisasjonens daglige drift og består av lønnede medarbeidere. Organisasjonen har lokallag rundt om i landet.
 • Selvhjelp
  SPISFO er en selvhjelpsorganisasjon Selvhjelp er benevnelsen på en ideologi som er omfattende beskrevet i internasjonal litteratur. Ideen bak selvhjelp (fra heftet: "Å være deltager i selvhjelpsgruppe", av Toril Goksøyr, 1999) Selvhjelpsgrupper og selvhjelpsorganisasjoner er nettverk dannet av personer som har et felles problem eller vanskelig livssituasjon som de ønsker å endre. Målsettingen med en selvhjelpsgruppe er å komme sammen med andre i tilsvarende situasjon og samarbeide for å oppnå personlig utvikling og sosial forandring. En selvhjelpsgruppe styres av deltakerne selv, med veiledning utenfra i den grad det er behov for det. Selvhjelp innebærer å samarbeide uten profesjonelle helsearbeidere som ledere. Det vil si å benytte de mulighetene som ligger i samarbeidet med andre i samme situasjon og ta ansvaret for å styre egen utviklings- og bedringsprosess. Det som gjør selvhjelp virksomt som et redskap for å jobbe med å komme ut av en spiseforstyrrelse (eller andre problemer), kan sammenfattes i følgende punkter; Å bli forstått Fordi deltakerne i selvhjelpsgruppen har mye felles erfaring, kan de forstå hverandre på en måte som ingen annen har forutsetning for. Samhørighet Å være i tilsvarende livssituasjon og dele mye felles erfaring på et område som er vanskelig å fatte for mange utenforstående, gir en helt spesiell opplevelse av samhørighet. Å føle seg normal Mange opplever at når de kjenner seg igjen i andres situasjon på områder som ofte er knyttet til mye skam og skyldfølelse, blir det tydelig at en ikke er så annerledes som en gjerne har trodd. Å være hovedaktøren i eget liv Selv om vi faktisk til syvende og sist er de eneste som kan styre eget liv, oppleves det ikke alltid slik. En selvhjelpsgruppe er basert på at en tar ansvar for seg selv. Og bidrar til å styrke denne evnen. Å erkjenne at en har ressurser Evnene til å ta ansvar for eget liv, har sammenheng at en ser og har kontakt med egne ressurser. Det er nødvendig å erkjenne det en opplever som uakseptabelt hos seg selv, for å få kontakt med sine sterke sider. Når en utveksler erfaring med de andre i gruppen, ser en at til tross for at de tenker og handler på samme uakseptable måte som en selv, har de sterke sider. Gruppen som sosial arena Det er vanskelig å forandre seg når personene rundt en har bestemte forventninger til hvordan en skal være og handle. I selvhjelpsgruppen kan en få hjelp til å finne ut hva som kan være hensiktsmessig å endre og prøve ut nye måter å forholde seg til andre mennesker. Utveksling av kunnskap Noen ganger er det vanskelig å gjøre forandringer i livet sitt fordi en mangler kunnskap. I en gruppe er det mye kunnskap og erfaring samlet. Gjensidighet I en selvhjelpsgruppe er alle både givere og mottakere av hjelp. Denne gjensidigheten er kanskje det som i størst grad representere den helende kraften i en slik gruppe. En opplever seg selv som en person som virkelig har noe å gi og kan være gode modeller for hverandre nettopp fordi en er i samme situasjon. Selvhjelp kan defineres på følgende måte: Selvhjelpsgrupper og selvhjelpsorganisasjoner er nettverk dannet av likestilte for å yte hverandre gjensidig hjelp til å møte felles behov og for å oppnå sosial og/eller personlig forandring. (Gartner og Riessman, 1982) SPISFO arrangerer selvhjelpsgrupper og andre selvhjelpstilbud for å gi menn og kvinner med spiseforstyrrelser en mulighet til å komme sammen med andre i tilsvarende situasjon. Gjennom å dele erfaringer, tanker, kunnskap og følelsesmessige opplevelser blir det mulig å oppnå økt livskvalitet og personlig utvikling. Selvhjelp innebærer å ta ansvar for eget liv og be om hjelp når egne krefter ikke strekker til. Alle som arbeider i SPISFO, både ansatte og frivillige, har personlige erfaringer med spiseforstyrrelser. Organisasjonen baserer seg i stor grad på frivillig arbeid, og det er plass og behov for alle som ønsker en mulighet til å arbeide i et trygt fellesskap og møte utfordringer i sitt eget tempo. For mange er det å jobbe frivillig et viktig steg på veien ut av spiseforstyrrelsen.
 • Historikk
  Tidligere Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser (IKS) ble stiftet i mars 1987 av kvinner som selv hadde spiseforstyrrelser. Landsmøte vedtok i april 2016 å endre navnet til Spiseforstyrrelsesforeningen. Dette for at organisasjonen skal kunne inkludere alle berørte av en spiseforstyrrelse, og er en meget viktig milepæl for organisasjonen. Det var tre årsaker til at de fant det nødvendig å danne en landsomfattende organisasjon: En nesten total mangel på informasjon om emnet, behovet for å få opprettet et bedre behandlingstilbud, og ønsket om å gi folk med spiseforstyrrelser anledning til å møte hverandre gjennom selvhjelpstiltak. Allerede etter noen måneder, i august 1987, ble det åpnet en krisetelefon i Oslo og det første nummeret av medlemsbladet ble sendt ut. Etter hvert har organisasjonen vokst til å omfatte mange forskjellige aktiviteter, og har fått lokallag flere steder i landet.
 • Formål
  Formålet med SPISFO er delt i en innadrettet del som tar sikte på å hjelpe dem som selv har problemer med mat og deres pårørende, og en utadrettet del som legger vekt på å informere om spiseforstyrrelser og arbeide for et bedre behandlingstilbud. Å støtte og hjelpe mennesker som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende og berørte. Å spre kunnskap om spiseforstyrrelser slik at lidelsene blir tatt på alvor. Gjennom informasjon ønsker vi å forebygge at flere utvikler spiseforstyrrelser, og samtidig øke kunnskapene blant helsepersonell og hos befolkningen for øvrig. Å få opprettet et helhetlig og tverrfaglig behandlingstilbud i offentlig regi, ved å synliggjøre dette behovet overfor myndighetene.

Uansett hvilke type spiseforstyrrelse man har er det underliggende følelser som ligger i bunn, som man undertrykker ved hjelp av maten. Det handler om mer enn mat.

Hva kan du gjøre?

Det er ingen fasit på hvordan du kan bli frisk, mange veier fører frem. De første viktige skrittene er å erkjenne at du har en spiseforstyrrelse og at du ønsker å gjøre noe med det. Les mer under fanene Hva kan du selv gjøre? og Behandling

bottom of page