top of page

Typer spiseforstyrrelser

Ifølge det Europeiske diagnosesystemet ICD-10 så er Anoreksi, Bulimi, Overspisingslidelse og Uspesifisert spiseforstyrrelse kvalifisert som en type spiseforstyrrelse. 

Definisjonene Ortoreksi og Megareksi viser også tydelige karakteristiske trekk på en spiseforstyrrelse og har blitt mer velkjent i vårt samfunn de siste årene.

Kriteriene for å få en diagnose på en spiseforstyrrelse er generelt snevre. Dette fører til at mange ender opp uten en diagnose og dermed strever med å få tilstrekkelig hjelp. Det har alltid vært et kontinuerlig mål for oss i Spiseforstyrrelsesforeningen og få helsevesenet til å forstå mangfoldet og alvoret av en spiseforstyrrelser, og hvor viktig det er at personen får hjelp, slik at han/hun kan ha mulighet til å bli frisk.

Kildehenvisning: Kodeverket ICD-10 (og ICD-11) - ehelse

Uansett hvilke type spiseforstyrrelse man har er det underliggende følelser som ligger i bunn, som man undertrykker ved hjelp av maten. Det handler om mer enn mat.

Hva kan du gjøre?

Det er ingen fasit på hvordan du kan bli frisk, mange veier fører frem. De første viktige skrittene er å erkjenne at du har en spiseforstyrrelse og at du ønsker å gjøre noe med det. Les mer under fanene Hva kan du selv gjøre? og Behandling

bottom of page