Screenshot 2020-11-27 at 10.14.40.png

Spiseforstyrrelser - gutter og menn

Vår erfaring gjennom flere tiår er at det er likhetene, ikke forskjellene, vi registrerer når gutter/menn og jenter/kvinner forteller om sin spiseforstyrrelse. Vi opplever også at det er flere gutter og menn som i dag kontakter oss med sine utfordringer enn for bare noen år tilbake siden. Årsaken til dette vet vi ikke helt, dette betyr ikke nødvendigvis at det er flere som strever med et anstreng forhold til mat, kropp og vekt. Samtidig er det nærliggende å tenke denne utviklingen i lys av det mange omtaler som et "press" opplevd av mange i samfunnet om å se ut som et mer eller mindre bestemt ideal, en idè man ønsker å tilstrebe. Ofte er det jenter og kvinner som man leser om i diverse medier med tanke på det mange kaller for "prestasjonssamfunnet", men gutter og menn blir i aller høyeste grad også påvirket av det samfunnet og den kulturen vi lever i.

Der gutter/menn som regel skiller seg fra jenter/kvinner, er at idealene for gutter/menn ofte er knyttet til å være større og mer muskuløse. Samtidig er det viktig å nevne at en spiseforstyrrelse handler om så utrolig mye mer enn kun idealer.

Mørketall

Når man snakker om at det kan eksistere et stort mørketall for spiseforstyrrelser hos gutter og menn, handler det ikke minst om at spiseforstyrrelser omtales og oppfattes som en "kvinnelidelse". Dette kan gjør det ekstra utfordrende for gutter og menn å be om støtte og hjelp. Det er krevende nok å streve med mat, kropp og vekt  i seg selv, om man ikke i tillegg skal skamme seg over at man lider av en "kvinnelidelse”.

Men noen forskjeller er det:

Forskningslitteraturen har pekt på følgende mulige forhold:

• Gutter og menn presenterer oftere en historie med overvekt.

• Gutter og menn presenterer oftere en historie med mobbing.

• Gutters og menns vei inn i en spiseforstyrrelse kan følge arbeidet med å skulle ”bygge om” sin kropp. Sunn kan være et mål i stedet for pen, med overdreven frykt for fett. Eller de kan manipulere kroppen i idrettslige sammenhenger, eksempelvis i vektklasseidretter, som jockey eller i hoppsport.

• Homofile menn er en risikogruppe, med noe høyere forekomst enn blant heterofile menn. Diskusjonen om dette har vært noe delikat; av frykt for å forsterke fordommer om homofile som ”feminiserte” menn. Det ligger imidlertid ikke noe diskriminerende i å konstatere at subkulturer blant homofile har drevet den estetiske tegnleken om kropp, klær og identitet svært langt.

Referense: Skårderud, Finn.