top of page

Spiseforstyrrelser - gutter og menn

De diagnostiske kriteriene for en spiseforstyrrelse, som primært ble utviklet i møte med en kvinnelig pasientgruppe, fanger bare delvis opp symptombildet hos menn med spiseforstyrrelser.

Dermed er det, på tross av nyere forskning på området, vanskelig å vite den faktiske forekomsten av menn med spiseforstyrrelser.

 

Mange menn opplever skam og stigmatisering over og ha det som blir assosiert som en kvinnesykdom. Dette gir grunn til å mistenke høye mørketall blant menn med spiseforstyrrelser.

 

 

Årsaker

Behovet for og bli sett, og å få bekreftelse fra andre på grunn av et lavt selvbilde

 

Manglende evne og/eller arena til å uttrykke sine følelsesmessige utfordringer. Tema følelser blir som regel ikke tatt opp som et tema blant menn slik som det gjør hos kvinner.

 

En kulturell forventning om at menn skal vise styrke og ikke sårbarhet.

 

Et urealistisk manneideal i media, hvor mannen blir fremstilt som mer muskulær enn før

Symptomer

Det mannlige symptombildet rundt spiseforstyrrelser dreier seg ofte om et sterkt ønske om en slank, men samtidig sterk kropp.

 

Den syke er ofte ikke tilfreds med verken synligheten eller størrelsen på egen muskulatur, noe som fører til en rekke ekstreme tiltak slik som

Overdreven trening

Rigide kostholds regimer

Bruk av ulovlige stoffer, ofte steroider

Perioder med mer stereotypiske symptomer på spiseforstyrrelser 

 

Spiseforstyrrelser hos unge menn - NHI.no

bottom of page