top of page

Spiseforstyrrelser i graviditet og barsel

Uavhengig av om en har en spiseforstyrrelse eller ikke, så er det mange som føler på at de fysiske og psykiske endringene en går gjennom under en graviditet. Dette er midlertidig noe som preger en ekstra mye når en har en spiseforstyrrelse.

 

​En å snakke med

Vår erfaring er at det er av stor betydning å prate med noen om dine utfordringer og ikke gå alene med dette gjennom et helt svangerskap og i barsel. Dette kan være en helsesøster, din fastlege eller en psykolog. Vi i SPISFO er ikke behandlere, men vi er medmennesker med egenerfaring når det kommer til både å ha og å jobbe seg ut av en spiseforstyrrelse.

Å snakke med partner, en god venn eller et tillitsfullt familiemedlem kan også være nyttig. Å dele det som er vanskelig gjør at man kan få verdifull støtte i en utfordrende tid.

 

Barsel

Hvordan symptomene på en spiseforstyrrelse utarter seg etter at barnet har blitt født, er svært individuelt. Noen har igjennom svangerskapet klart å rive seg løs fra spiseforstyrrelsen, mens andre opplever at den har gått tilbake til slik den var før en ble gravid. Det er også noen som opplever at spiseforstyrrelsen blomstrer opp.

En som har en spiseforstyrrelse bør derfor også tilbys hyppig oppfølgning etter fødselen.

 

Hjelp fra helsevesenet

Når den gravide har en spiseforstyrrelse, bør vekt og ernæringstilstand følges opp hyppigere enn ved et vanlig svangerskap. I tillegg bør mor tilbys veiledning og støtte om ernæring og måltider, for og sikre prenatal ernæring og adekvat fosterutvikling.

 

Ved en alvorlig spiseforstyrrelse under graviditet bør pasienten henvises til spesialisthelsetjenesten, hvor en kortere frist for helsehjelp anbefales ut ifra personens individuelle forhold.

Gravide med en alvorlig spiseforstyrrelse bør tilbys et strukturert behandlings- og oppfølgningsopplegg for spiseforstyrrelsen, og med tanke på tilstrekkelig svangerskapsomsorg. Spesialisthelsetjenesten skal tilby det strukturerte behandlings- og oppfølgningsopplegget.

 

Innleggelse bør også vurderes ved alvorlig spiseforstyrrelse. Indikasjon på nødvendig innleggelse kan være:

Vektnedgang eller manglende vektøkning hos den gravide

Utilstrekkelig ernæringstilstand

Stor grad av bulimiske symptomer

Den gravide har en atferd som kan være skadelig for fosteret

 

Det viktigste du kan gjøre hvis du har et anstrengt forhold til mat, kropp og vekt under graviditeten, og i barsel, er å oppsøke hjelp så snart som mulig. Sørg for og få hjelp til å ta vare på deg selv, slik at du vil ta vare på barnet.

Kilde:

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/spiseforstyrrelser

bottom of page