Screenshot 2020-11-27 at 10.14.40.png

Spiseforstyrrelser i graviditet og barsel

Mange opplever å bli bedre fra spiseforstyrrelsen under graviditeten, mens andre kan erfare at det å gå igjennom et svangerskap kan være mer utfordrende med tanke på spiseforstyrrelsen sin. Flere vi snakker med forteller om at de syns det er utfordrende å ikke ha kontroll over kroppen sin med tanke på de store fysiske og psykiske endringene man går igjennom i løpet av ni måneder. Dette kan man kjenne på - og samtidig også kjenne at man har det bedre generelt med tanke på symptomer. Å kjenne at man ikke har kontroll er noe mange, uavhengig en spiseforstyrrelse, kjenner på gjennom en graviditet. Men noen ganger kan dette oppleves ekstra utfordrende for de som har strevd og strever med et anstrengt forhold til mat, kropp og vekt. Det er også store individuelle forskjeller på symptomene etter barnet har blitt født. Noen har igjennom svangerskapet klart å rive seg løs fra sin spiseforstyrrelse, andre opplever at den er som den tidligere har vært - og noen erfarer at den blomstrer opp igjen.

Det aller viktigste du kan gjøre hvis du strever med forholdet til mat, kropp og vekt under graviditet og i barsel er å oppsøke hjelp så snarlig som mulig. Vår erfaring er at det er av stor betydning å prate med noen om dine utfordringer og ikke gå alene med dette gjennom et helt svangerskap og i barsel. Det være seg helsesøster, jordmor, legen din eller en annen terapeut eller behandler - og eventuelt kontakte oss for våre selvhjelpstilbud i tillegg. Vi i SPISFO er ingen behandlere, vi er medmennesker som selv har egenerfaring med en form for spiseforstyrrelse, og erfaring i det å jobbe oss ut av en spiseforstyrrelse. Å snakke med partner, en god venn, et tillitsfullt familiemedlem eller andre kan også være nyttig. Å dele det som er vanskelig gjør at man kan få uvurderlig støtte i en utfordrende tid, gi de rundt deg en mulighet til å være der for deg.

Å ta et anstrengt forhold til mat, kropp og vekt på alvor under svangerskap og i barsel er meget viktig, da det også plutselig handler om at man skal ivareta et nytt liv. Ikke vent og se om det går over, som regel trenger de fleste hjelp og profesjonell støtte i en slik utfordrende livssituasjon.