Screenshot 2020-11-27 at 12.33.03.png

LOKALLAG I SPISFO

Organisasjonen har lokallag rundt om i landet som drives av lokallagsstyrer med ansvar for den lokale driften. Lokallagene bygger på de samme ideologiske perspektivene som SPISFO: selvhjelpsperspektivet og en psykososial innfallsvinkel til å forstå spiseforstyrrelser.

Lokallagene har en viktig rolle hos oss. Her kan folk få hjelp der de bor, eller i nærheten. Gjennom lokallagene når vi dermed ut til langt flere enn vi kunne gjort gjennom et enkelt kontor i Oslo.

Lokallag igangsettes av frivillige på stedet, med støtte og veiledning fra Sekretariatet i Oslo. Hvor vi har lokallag vil dermed til enhver tid avhenge av hvor det er frivillige som ønsker å starte et lokallag og at vi har frivillige til å drive dette.

Ønsker du å starte et lokallag? Les mer om dette under frivillig arbeid.

Les mer om frivillig arbeid

Oslo/Akershus
Postadresse: 
SPISFO, Tollbugata 8

Postboks 11
0152 Oslo

Besøksadresse(etter avtale): 
Tollbugata 8,
0152 Oslo
Telefon: 22 94 00 10
Epost: post@spisfo.no