top of page
Image by Oscar Daniel Rangel

REGIONSLAG I SPISFO

Organisasjonen har regionslag rundt om i landet som drives av regionslagsstyrer med ansvar for den lokale driften. Regionslagene bygger på de samme ideologiske perspektivene som SPISFO: selvhjelpsperspektivet og en psykososial innfallsvinkel til å forstå spiseforstyrrelser.

Regionslagene har en viktig rolle hos oss. Her kan folk få hjelp der de bor, eller i nærheten. Gjennom regionslagene når vi dermed ut til langt flere enn vi kunne gjort gjennom et enkelt kontor i Oslo.

Regionslag igangsettes av frivillige på stedet, med støtte og veiledning fra Sekretariatet i Oslo. Hvor vi har regionslag vil dermed til enhver tid avhenge av hvor det er frivillige som ønsker å starte et regionslag og at vi har frivillige til å drive dette.

Ønsker du å starte et regionslag? Les mer om dette under frivillig arbeid.

Les mer om frivillig arbeid

Oslo/Akershus
Post- og b
esøksadresse (etter avtale): 
Rosenkrantz' gate 7,
0159 Oslo

 


Telefon: 22 94 00 10
Epost: post@spisfo.no

bottom of page