Screenshot 2020-11-27 at 10.14.40.png

Litteratur om spiseforstyrrelser

Kunnskap og kompetanse kan gi bedre forståelse av spiseforstyrrelser. Både i fag- og skjønnlitteratursjangeren kan litteraturen hjelpe deg et godt stykke på vei til å forstå din egen spiseforstyrrelse bedre. Vi presiserer at dette ikke kan erstatte behandling eller annen form for terapi, men litteratur kan være et meget betydningsfullt selvhjelpstiltak. Både for den som selv strever og for pårørende.


Faglitteratur


Sterk/Svak,  Finn Skårderud
Uro, Finn Skårderud
Spiseforstyrrelser, Anne Røer (fagbok)
Obesity and binge eating disorder, Simone Munsch og Christoph Beglinger (fagbok)

Flere titler kommer.

Skjønnlitteratur


Evig søndag, Linnea Myhre
Kjære, Linnea Myhre
Noe i meg er sterkere enn jeg, Astrid Høgevold
Sebrapiken, Sofia Åkerman
Stalins kyr, Sofi Oksanen
Svart belte, Marianne Clementine Håheim

Flere titler kommer.

Artikler


Spiseforstyrrelser - en oversikt
Optimistisk om langvarige og alvorlige spiseforstyrrelser
Patologisk overspising - en oversikt
Kan man forebygge spiseforstyrrelser
Spiseforstyrrelser - hvordan bør behandlingen organiseres
Behandling av bulimia nervosa - resultater fra modum bads nervesanatorium
Er internett til hjelp for personer med alvorlige psykiske lidelser
Når idrett og helse kolliderer
Flukten til kroppen - fem refleksjoner om selvskade
Selvskading og spiseforstyrrelser
Hva er selvskading
Den kommuniserende kroppen - spiseforstyrrelser og kultur
Skammens stemmer - om taushet, veltalenhet og raseri i behandlingsrommet
Spiseforstyrrelser i idretten