OM SPISFO

SPISFO er en organisasjon for alle som på en eller annen måte er berørt av spiseforstyrrelser eller som har et anstrengt forhold til mat, kropp og vekt.

Vi i SPISFO jobber etter et grunnprinsipp om at vi tror på kraften i de kvalitetsfylte, gode og anerkjennende menneskemøter - at det å snakke sammen har stor betydning for vår psykisk helse. Vi driver ikke med behandling, men tilbyr forskjellige lavterskeltilbud som råd- og veiledningssamtaler, nasjonal informasjons- og støttetelefon, nasjonal chat, temakvelder og diverse selvhjelpstilbud som blant annet samtale- og pårørendegrupper og det å bidra med frivillig arbeid i våre regionslag.

SPISFO driver også i utstrakt grad med kompetansearbeid i ulike fora, som for eksempel skole- og utdanningsinstitusjoner og i ulike helseforetak, og er i tillegg en aktiv politisk aktør for å påvirke til et bedre behandlingstilbud i  Norge for de med spiseforstyrrelser og et anstrengt forhold til mat, kropp og vekt og deres pårørende. 

Alle hos oss har taushetsplikt.