Screenshot 2020-11-27 at 10.14.40.png

Behandling av spiseforstyrrelser

Som regel vil første skritt mot behandling være å ta kontakt med fastlegen. Det er fastlegen din som kan henvise deg videre til f.eks. psykiatrisk poliklinikk, psykolog, psykiater, psykomotorisk fysioterapeut eller ernæringsfysiolog. Uten henvisning fra legen vil behandling ofte bli dyrere.

I noen tilfeller vil fastlegen velge å henvise til DPS(Distriktpsykiatrisksenter), ventetiden her er i mange tilfeller lang, og på grunn av stor pågang mange steder kan det skje at man får avslag på henvisningen, skulle det være tilfelle er det mulig å sende en ny henvisning. Be i så fall legen være enda mer konkret og tydelig i henvisningen.

Hos fastlegen kan en også få en liste over privatpraktiserende psykologer/psykiatere man selv må ta kontakt med. Her kan ventetiden være noe kortere, men jobben med å finne en psykolog som jobber med din sykdom/problematikk er i mange tilfeller større.

Uansett om man henvises til DPS eller skal henvende seg til privatpraktiserende psykologer/psykiatere anbefales det at man skriver et personlig brev som legges ved henvisningen/sendes til den eller de behandlerne du vil kontakte. Ikke skriv for langt, helst ikke mer enn en maskinskrevet side. Skriv så enkelt som mulig, og unngå å gi deg selv diagnoser (hvis ikke disse allerede er utredet av lege/behandler).

I brevet skriver du kort om deg selv og de vanskene du opplever. Legg vekt på hvordan du opplever vanskene; Beskriv gjerne tanker og følelser du har rundt problemene. Beskriv så godt det lar seg gjøre hvordan vanskene dine påvirker livet og hverdagen din. Hvis du har opplevd spesielt opprørende eller dramatiske ting i den siste tiden bør du skrive litt om dette i brevet.

Hvis du har gått til psykologisk/psykiatrisk behandling tidligere er det fint hvis du nevner dette, skriv gjerne også litt om hvorfor du sluttet og hvorfor det ikke er aktuelt å gjenoppta behandling hos samme terapeut.

Bruker du medisiner mot psykisk lidelse bør du skrive det.

Det er fint hvis du får til å skrive litt om hva du tror vil være viktig tema i behandlingen.

Hvis du har andre psykiske eller somatiske lidelser/sykdommer som påvirkes av/påvirker/henger sammen med vanskene dine og går i behandling/får oppfølging for dette er det fint hvis behandleren(e) dine også kan skrive et brev, med noen ord om hvordan de opplever deg, din situasjon og hvorfor det er viktig for den helhetlige helsen din at du får hjelp, som kan legges med henvisningen.

Vær forberedt på at det kan være en krevende prosess å komme i behandling og at det kan ta tid.

Hjelp til selvhjelp i SPISFO

SPISFO er en selvhjelpsorganisasjon, vi ønsker å hjelpe mennesker til å finne frem til egne resurser og krefter til å finne sin vei ut av spiseforstyrrelsen. Vi tror at alle mennesker eier muligheten for endring i eget liv. Det betyr ikke at du skal gjøre alt alene, det er ingen skam å be om hjelp.

Vi i SPISFO er ikke behandlere, vi er medmennesker som har ekspertkompetanse på det å leve med og arbeide seg ut av en spiseforstyrrelse. Hos oss kan du snakke med noen som forstår. For mange er derfor SPISFO første skritt på veien mot bedring.

Hos oss kan du gå i selvhjelpsgrupper, bidra som frivillig eller bruke noen av våre andre tilbud og aktiviteter som verktøy i tilfriskningsprosessen din. Vi kan også hjelpe, støtte og gi deg råd rundt hvordan søke hjelp.

SPISFO har som mål være behandlings- og behandleruavhengig. Vi vet av erfaring at det er svært individuelt hva den enkelte har nytte av – veiene ut av en spiseforstyrrelse er like mange og varierte som det finnes mennesker som lider av spiseforstyrrelser, det er viktig at du finner det som passer for deg. 

 

Tilbake til toppen