top of page

Behandling av spiseforstyrrelser

Som regel vil første skritt mot behandling være å ta kontakt med fastlegen. Det er fastlegen din som kan henvise deg videre til f.eks. psykiatrisk poliklinikk, psykolog, psykiater, psykomotorisk fysioterapeut eller ernæringsfysiolog. Uten henvisning fra legen vil behandling ofte bli dyr.

Du kan selv kontakte Helsenorge (se Helsenorge – din helse på nett - helsenorge.no) per telefon for å finne en relevant behandler i ditt nærområde. Ved å spesifisere at du ønsker en behandler med kompetanse innen spiseforstyrrelser vil de lettere kunne hjelpe deg med å finne rett behandler for deg. 

​Det anbefales ikke å ringe eller sende meldinger til behandlere på egenhånd. Uten henvisning fra fastlegen vil ikke behandleren har noen informasjon om deg og din problematikk, og det vil derfor være umulig å avgjøre om de kan hjelpe deg. Det er også lett å avslå noen som ringer eller sender en melding da de ikke forplikter seg til noen begrunnelse.  

Det er som regel best å gå gjennom henvisingen sammen med din fastlege slik at henvisningen inneholder tilstrekkelig og relevant informasjon. Din fastlege vet generelt hvilken informasjon som er relevant å ta med i henvisningen, men kom gjerne med forslag hvis du føler det er noe som har blitt utelatt.

Når din fastlege har henvist deg til en behandler skal du kunne forvente svar innen 14 dager. Hvis ikke du hører noe etter den tid, så kan du selv ringe direkte til behandler. Du vil da ikke bare påminne behandler, men også gi en stemme til den personen de har lest om.

​Det er som regel lange ventelister hos behandlere, så forbered deg på dette. Du kan være heldig, men ventetiden er vanligvis fra et halvt til et års ventetid.

Ved mer akutt behov for hjelp, kan du be fastlegen sende en henvisning til Distriktspsykiatrisk Senter (DPS). De tilbyr innleggelse eller poliklinisk behandling for psykiske lidelser generelt. Ventetiden kan også være lang, men som regel betydelig kortere enn ved en henvisning til en privatpraktiserende behandler. DPS kan på grunn av høyt påtrykk avslå din søknad.

 

 

​SPISFO

Spiseforstyrrelsesforeningen er en selvhjelpsorganisasjon. Vi hjelper mennesker til å finne frem til egne ressurser og krefter til å finne sin vei ut av spiseforstyrrelsen. Vi tror at alle mennesker eier muligheten for endring i eget liv. Å anerkjenne at en er syk er første steg på veien mot å bli frisk, men en spiseforstyrrelse er tøff å håndtere på egenhånd. Du trenger ikke gjøre alt alene. Det er ingen skam å be om hjelp.

Vi i SPISFO er ikke behandlere, men medmennesker med ekspertkompetanse på det å leve med og arbeide seg ut av en spiseforstyrrelse. Hos oss kan du snakke med noen som forstår. For mange er derfor SPISFO første skritt på veien mot bedring.

Hos oss kan du gå i selvhjelpsgruppe, få personlige samtaler eller snakke med oss på telefon eller chat. Du kan også være med som frivillig hvis du føler du har ressurser til det. Vi kan også hjelpe, støtte og gi deg råd rundt hvordan du kan søke hjelp videre.

SPISFO har som mål å være behandlings- og behandleruavhengig. Vi vet av erfaring at det er svært individuelt hva den enkelte har nytte av. Veiene ut av en spiseforstyrrelse er like mange og varierte som det finnes mennesker som lider av spiseforstyrrelser, så det er viktig at du finner din vei.

bottom of page