Informasjons- og støttetelefon: 22 94 00 10
Gå til innholdet
Meny

Behandling av spiseforstyrrelser

Som regel vil første skritt mot behandling være å ta kontakt med fastlegen. Det er fastlegen din som kan henvise deg videre til f.eks. psykiatrisk poliklinikk, psykolog, psykiater, psykomotorisk fysioterapeut eller ernæringsfysiolog. Uten henvisning fra legen vil behandling ofte bli dyrere.

I noen tilfeller vil fastlegen velge å henvise til DPS(Distriktpsykiatrisksenter), ventetiden her er i mange tilfeller lang, og på grunn av stor pågang mange steder kan det skje at man får avslag på henvisningen, skulle det være tilfelle er det mulig å sende en ny henvisning. Be i så fall legen være enda mer konkret og tydelig i sitt skriv. Hvis man har spiseforstyrrelse som hoveddiagnose går det i tillegg an å be legen skrive i henvisningen at det er ønskelig at henvisningen sendes videre til behandlingssteder spesialisert på spiseforstyrrelser.

Andre ganger får man en liste over privatpraktiserende psykologer/psykiatere man selv må ta kontakt med. Her kan ventetiden være noe kortere, men jobben med å finne en psykolog som jobber med din sykdom/problematikk er i mange tilfeller større.

Uansett om man henvises til DPS eller skal henvende seg til privatpraktiserende psykologer/psykiatere anbefales det at man skriver et personlig brev som legges ved henvisningen/sendes til den eller de behandlerne du vil kontakte. Ikke skriv for langt, helst ikke mer enn en maskinskrevet side. Skriv så enkelt som mulig, og unngå å gi deg selv diagnoser(hvis ikke disse allerede er utredet av lege/behandler).

I brevet skriver du kort om deg selv og de vanskene du opplever. Legg vekt på hvordan du opplever vanskene; Beskriv gjerne tanker og følelser du har rundt problemene. Beskriv så godt det lar seg gjøre hvordan vanskene dine påvirker livet og hverdagen din. Hvis du har opplevd spesielt opprørende eller dramatiske ting i den siste tiden bør du skrive litt om dette i brevet.

Hvis du har gått til psykologisk/psykiatrisk behandling ti