top of page

Ozempic og Spiseforstyrrelser: En Skremmende uvikling

Updated: Apr 9


Spiseforstyrrelser er en alvorlig helseutfordring som påvirker mange mennesker. Den siste tiden har vi i SPISFO observert en bekymringsfull økning av brukere som tar kontakt med oss, som bruker Ozempic, en medisin for type 2-diabetes, og samtidig lider av en spiseforstyrrelse. Denne utviklingen er skremmende og krever økt oppmerksomhet. I denne kronikken ønsker vi å belyse problemet og oppfordre til handling.


Ozempic og spiseforstyrrelser

Ozempic (semaglutide) er en medisin som primært brukes til å behandle type 2-diabetes. Den virker ved å regulere blodsukkernivået og kan også føre til vektreduksjon. Dessverre har vi sett at personer med spiseforstyrrelser, som bulimi og overspisingslidelse, har fått tak i Ozempic og misbrukt det som et middel for appetittdemping. Ozepic kan bli en del av symptomtrykket, og kan tolkes som en ny type kompenserende atferd.


Misbruk og Konsekvenser 

Misbruk av Ozempic kan ha alvorlige konsekvenser. For personer med spiseforstyrrelser mener vi det kan det forsterke destruktive mønstre, føre til farlige helseutfordringer og virke opprettholdende for spiseforstyrrelsen. Vi ser dessverre tilfeller hvor brukere doblet dosen for å gå raskere ned i vekt eller brukt medisinen på en annen måte enn foreskrevet, noe som kan være risikabelt. Vi har bekymrede pårørende som forteller om familiemedlem som er undervektige som får tak i Ozempic, noe som er svært bekymringsfullt.


Dette er dessverre ikke noe nytt, vi i SPISFO har sett det før - både feilbruk og misbruk av medikamenter når man lider av en spiseforstyrrelse. Det er for eksempel, insulinslanking, som innebærer underdosering av insulin med det formål å gå ned i vekt. Dette gjøres ved å unngå å ta insulin eller redusere dosene. Det er vel unødig å påpeke hvor farlig dette er. Videre så er medisinen Ritalin for de som har ADHD både blitt misbrukt og kjøpt på svarte marked. Ritalin er et sentralstimulerende middel som øker våkenhet og konsentrasjon. Noen mennesker bruker det ulovlig for å oppnå en følelse av økt energi, fokus eller eufori. Lider du av en spiseforstyrrelse hvor både nedstemthet og lavt energinivå er vanlig kan Ritalin fremstå som en «god løsning». Ozempic, insulin og Ritalin er viktig medisin, likevel ser vi at de som lider av en spiseforstyrrelse bruker eller ønsker å bruke disse medikamentene av feil årsaker, og de setter sin egen helse i fare. Vi i SPISFO mener at dette er et misbruk som kun er med på å vedlikeholde eller forverre spiseforstyrrelsen.


Økonomiske bekymringer

Den fysiske og psykiske helsen er ikke vår eneste bekymring, det er også et økonomisk aspekt ved dette. Ettersom vi ser at de som lider av en spiseforstyrrelse er villig til å gå langt for å få tak i medisinen uten blå-resept, og Ozempic er en kostbar medisin. Vi har snakket med flere som forteller at de ikke har penger til husleie eller andre nødvendige utgifter, og må søke økonomisk sosialhjelp fra NAV fordi de har brukt pengene på Ozempic. Videre så vet vi at økonomiske bekymringer og dårlig psykisk helse henger sammen. Og har du en spiseforstyrrelse vil det være din mestringsstrategi for å håndtere de vanskelige følelsene. Og hvis spiseforstyrrelsen blir løsningen, er risikoen for videre misbruk av Ozempic og økonomisk bekymring høy. Dette blir en negativ selvforsterkende spiral.


Myndighetenes Rolle 

Selv om medisinen kan være nødvendig for noen, må vi være forsiktige med hvordan den forskrives og hvem som får tilgang til den. Vi støtter Diabetsforbundet, og oppfordrer myndighetene til å sette ned foten. Det må gis tydelige retningslinjer til leger om forskrivning av Ozempic. Leger må kartlegge godt i møte med pasienter når Ozempic vurderes som et altrernativ, dette for å unngå at det gjør mer skade enn nytte. Samtidig må vi øke bevisstheten om risikoen ved misbruk av denne medisinen. Vi trenger et tettere samarbeid mellom helsepersonell, pasienter og pårørende for å ta tak i dette problemet.

Det er på høy tid at vi tar denne utviklingen på alvor. Ozempic og spiseforstyrrelser kan være en farlig kombinasjon. La oss jobbe sammen for å beskytte de som er mest sårbare og sørge for at medisiner brukes på en trygg og ansvarlig måte.

 

Etter endel tilbakemeldinger ønsket vi å komme med noen presiseringer til dette innlegget. Disse kan du lese her: Ozempic og spiseforstyrrelser - noen presiseringer (spisfo.no)


0 comments

Comentarios


bottom of page