top of page

NORMA-studien: Norwegian Microbiota-study in Anorexia Nervosa


Har du anoreksi og skal legges inn på en spesialisert døgnpost for spiseforstyrrelser?


NORMA-studien er et nytt, spennende prosjekt der vi skal studere betydningen av tarmflora (mikrobiota) hos pasienter med alvorlig anoreksi, spesielt i sammenheng med kosthold og mage-tarmplager. Vi ønsker svar på om tarmfloraen hos pasienter med anoreksi skiller seg fra friske kontrolldeltakere og om tarmfloraen endrer seg i en mer gunstig retning i løpet av behandlingsperioden.


Studien vil pågå frem til høsten 2025, og er et stort samarbeid mellom alle de regionale enhetene for spiseforstyrrelser i Norge (Oslo, Bergen, Levanger, Bodø), Modum Bad, Gjøvik DPS og NMBU. I studien ønsker vi å rekruttere totalt 90 pasienter med anoreksi som henvises til en døgninnleggelse på et av de ovennevnte sykehusene. Alle pasienter over 16 år med en anoreksidiagnose og som ellers innfrir inklusjonskriteriene, vil bli spurt om å delta i studien. De som deltar vil bli bedt om å besvare ulike digitale spørreskjema, ta en blodprøve og avføringsprøver ved tre tidspunkt.


Målet med studien er å få økt kunnskap om hvilke betydning tarmflora har hos pasienter med anoreksi og forhåpentligvis kunne utvikle et eller flere prebiotika-tilskudd (mat for tarmbakteriene) og/eller skreddersydde kostholdsråd som vil være gunstige for pasienter med anoreksi. Dette vil kunne bidra til at flere blir bedre av sin anoreksi og bl.a. opplever mindre mage-tarmplager.  På sikt håper vi at denne kunnskapen vil komme alle personer med anoreksi til gode!

Hvis du ønsker å vite mer om studien, kan du lese mer om studien her: Norma | NMBU

Ved andre spørsmål, kan du kontakte studiekoordinator/stipendiat Ida Heir Hovland på e-post: prosjekt-norma@nmbu.no.

0 comments

Recent Posts

See All

Ledig stilling som rådgiver i Tønsberg

Vil du jobbe sammen med vår gode kollega Lise med å drifte og videreutvikle våre tilbud i Vestfold? Arbeidsoppgaver Rådgivningstjenester: ●      Individuell rådgivning til brukere og pårørende ●     

Comments


bottom of page