top of page

Hva er spiseforstyrrelser?

En generell definisjon på en spiseforstyrrelse er når tanker, følelser og handlinger rundt mat, kropp og vekt går utover livskvalitet og fungering i hverdagen.

 

Spiseforstyrrelser er et symptom på følelsesmessige konflikter. Å overspise, sulte seg, kaste opp og/eller tvangs trene blir brukt bevisst eller ubevisst som en måte å håndtere livets utfordringer. Spiseforstyrrelsen blir en flukt fra de vonde følelsene som er for overveldende til å håndtere.

 

Det er ingen klar linje fra når et normalt forhold til ernæring og helse går over i en spiseforstyrrelse. Utviklingen av en spiseforstyrrelse kan oppstå innen kort tid, men også utvikles over en lengre periode. Hvordan en spiseforstyrrelse kommer til uttrykk varierer fra person til person og kan derfor ikke generaliseres.

 

Det er ingen fasit på hvordan man blir frisk fra en spiseforstyrrelse, men det å snakke om det som er vanskelig til noen man stoler på, er et fint sted å starte. Selv om de fleste ønsker å klare seg alene, så er veien ut av en spiseforstyrrelse ofte lang og tøff å gå. Derfor er det å be om hjelp ofte et essensielt steg på veien mot å bli frisk.​

Årsaker
Årsakene til at noen utvikler en spiseforstyrrelse er ofte sammensatte.

Psykologiske og sosiale faktorer ligger ofte til grunn for utviklingen av en spiseforstyrrelse.

Kulturelle faktorer, slik som et forstyrret kroppsideal og urealistiske forventninger, kan også være med på å trigge en spiseforstyrrelse.

bottom of page