top of page

10. desember


Ny uke, ny luke! I dagens kalenderluke finner vi, generalsekretær i Rådet for psykisk helse, Tove Gundersen.

Rådet for psykisk helse består av 30 medlemsorganisasjoner som er opptatt av psykisk helse fra ulike perspektiver. Spiseforstyrrelsesforeningen er en av medlemsorganisasjonene og sammen jobber vi for en positiv endring for enkeltmennesker, i lokalmiljøet og i samfunnet.

Tove har vært generalsekretær i Rådet for psykisk helse siden 2012, hun har lang erfaring fra spesialisthelsetjenesten i Oslo og i Vestfold, der hun i mer enn ti år har hatt lederstillinger blant annet ved Tøyen DPS og Psykiatrisk fylkesavdeling i Vestfold.er også

Tove er opptatt av å forebygge psykiske helseproblemer for barn og ungdom og bruker sin stilling og sin stemme til å sette dagsorden og uttale seg om viktige temaer og problemstillinger knyttet til psykisk helse.

Rådet for psykisk helse deler hvert år ut heders- og æresprisen Tabuprisen, prisen tildeles personer, organisasjoner og virksomheter som gjennom ord og handling gjør en innsats for å bygge ned fordommer om psykisk helse, bryte tabuer, fremme inkludering, omtanke og åpenhet om psykisk helse.

SPISFO sender en stor takk til Tove og resten av “Rådet” for den gode og viktige jobben de gjør!

Her kommer Toves svar på julespørsmålene:

Hva er ditt julebudskap? Julen er tradisjonelt sett en tid hvor familien samles. Vi møtes for å tilbringe tid sammen og kjenne på fellesskapet. Samtidig vet vi at ensomhet er en av de viktigste helseutfordringene vi har i vårt samfunn. Det er mange som kjenner på en ensomhetsfølelse, og i juletiden vet vi at denne blir forsterket, nettopp fordi det er en tid hvor forventningene om et fellesskap ikke favner alle. En viktig del av Rådet for psykisk helse sitt arbeid er å forebygge ensomhet. Vær raus med andre og deg selv, lytt hvis noen trenger det. Og er det noen som ikke ønsker å være alene, men som ikke har noen å være sammen med, så fins det flere organisasjoner som har ulike tilbud til dem som ønsker det. Har du mulighet, så ikke la noen du kjenner sitte alene hele julen, hvis de selv ikke ønsker det. En tur med kaffe på termos koster nesten ingenting, men kan bety veldig mye.

Hva er din favoritt juletradisjon? Jeg er mer opptatt av å ha tid sammen, enn av at vi gjør noe spesielt. Det er ingenting i veien for å videreføre juletradisjoner fra da vi var små, men det viktigste for meg er at vi er sammen. At vi setter av tid til å være tilstede i hverandres selskap.

Hvem vil du sende en julehilsen til? Hver og en av oss har forventninger til juletiden, enten det er å ha noen å være sammen med eller det er å være alene. Julen kan romme mye. Vær sammen med folk som er bra for deg. Er du alene og ikke ønsker å være det, finn ut hvor du kan henvende deg. Rådet for psykisk helse har 30 medlemsorganisasjoner som hver dag jobber for å skape positiv endring for enkeltmennesker, i lokalmiljøet og i samfunnet. Jeg vil oppfordre alle som av ulike grunner sliter ved juletider til å bruke de hjelpetilbudene som finnes. Lag en plan og skriv ned hva du vil gjøre disse dagene. Gå en tur, ring til en Hjelpetelefon, skrive tjenester, frivillige organisasjoner, og åpne arrangementer. Det er menneskelig og vanlig at ensomhet eller andre vonde følelser kan bli forsterket når alle andre synes å ha det flott. De fleste av oss kjenner på noe som tynger fra tid til annen, det er vanlig å ha kontaktsavn i perioder. Samtidig er det er godt å vite at det finnes noen som vil ta imot oss om vi trenger det.

Har du en familie du ønsker å være sammen med, gjør julen til det som passer best for deg. Hvem bestemmer egentlig om hva som skal gjøres ferdig i ditt hjem, hvor mange slag som skal bakes og hvorvidt tak og vegger må vaskes? Det er i bunn og grunn bare deg. Jeg ønsker meg at flere senker skuldrene, bruker tiden på hverandre og legger mer vekt på hygge, og mindre vekt på status og ytre staffasje.

PS! Har du fått med deg medlemskampanjen vår? Hvis du melder deg inn innen 24. desember får du et av de fine SPISFO-smykkene våre inkludert i medlemsprisen! Les mer om medlemskampanjen og hvordan du kan kjøpe SPISFO-smykkene i julegave til deg selv eller noen du er glad i her.

Følg oss på Instagram og Facebook hvis du vil ha oppdateringer på når dagens kalenderluke er publisert her på bloggen!

0 comments

Comments


bottom of page