top of page
Screenshot 2020-11-26 at 13.40.55.png

Samtalegruppe

Samtalegruppe er et tilbud til deg som har et problematisk forhold til mat, kropp og vekt. Det stilles ingen krav til diagnose, man trenger ingen henvisning og det er gratis (*) å delta. 

Det vil ikke være fokus på en bestemt spiseforstyrrelse, men de problemer, tanker og følelser som alle med en spiseforstyrrelse kan oppleve som vanskelige. Gruppen kan ikke erstatte profesjonell behandling, men mange bruker tilbudet parallelt med annen type behandling, i påvente av – eller etter endt behandling.

Deltakelse i gruppe er ikke riktig for alle, og ikke til ethvert tidspunkt - dette vil blant annet avhenge av hvor den enkelte er i sin utviklingsprosess og av hvilken måte det fungerer for den enkelte å jobbe med seg selv på. Er du usikker på om en gruppe kan være noe for deg, er du velkommen til å snakke med oss om det.

Gruppene har inntil 6 deltakere og møtes en gang i uka i totalt 12 uker. Hvert møte varer i 2 timer og har en fast struktur.

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med oss på post@spisfo.no, vi svarer deg gjerne på dine spørsmål!

NB: Du kan bare melde deg på en gruppe av gangen. 

PÅMELDING SAMTALEGRUPPE

(*) Å delta i samtalegruppe er gratis, men du må være medlem i SPISFO for å benytte deg av tilbudet.

 

For mer informasjon om medlemskap 

Påmelding til samtalegrupper med NY oppstart den 8.februar 2022. 
Velg et alternativ

Innmelding registrert!

.

bottom of page