Screenshot 2020-11-26 at 13.40.55.png

Samtalegruppe

Support Group Meeting

Spiseforstyrrelsesforeningen tilbyr gratis samtalegrupper for å gi alle med spiseforstyrrelser og et anstrengt forhold til mat, kropp og vekt en mulighet til å komme sammen med andre som er i en liknende situasjon. Selvhjelp, som er det bærende element i gruppen, er blitt beskrevet som at mennesker med et problem hjelper, og blir hjulpet av, andre som har samme problem. Målsettingen med prosessen er personlig vekst og å få et mindre problematisk forhold til mat.

For svært mange er det nyttig å kombinere deltakelse i gruppe med samtaler hos psykolog eller annen behandler. Deltakelse i gruppe er ikke riktig for alle, og ikke til ethvert tidspunkt - dette vil blant annet avhenge av hvor den enkelte er i sin utviklingsprosess og av hvilken måte det fungerer for den enkelte å jobbe med seg selv på. Er du usikker på om en gruppe kan være noe for deg, er du velkommen til å snakke med oss om det.

Det stilles ingen krav til diagnose og man trenger ingen henvisning for å delta. Det vil ikke være fokus på en bestemt spiseforstyrrelse, men de problemer, tanker og følelser som alle med en spiseforstyrrelse kan oppleve som vanskelige. Gruppen kan ikke erstatte profesjonell behandling, men mange bruker tilbudet parallelt med annen type behandling, i påvente av – eller etter endt behandling».

Gruppens struktur

Gruppene har inntil 6 deltakere og møtes en gang i uka i totalt 12 uker. Hvert møte varer i 2 timer og har en fast struktur.

Har du spørsmål eller er du interessert i å være med i en av våre samtalegrupper, se her.

Visste du at vi også tilbyr pårørendegrupper flere steder i landet? Les mer her

Har du ikke et lokallag i nærheten, og kunne tenke deg å starte en samtalegruppe i ditt nærmiljø? Ta kontakt med Elin Olsen på elin@spisfo.no

PÅMELDING SAMTALEGRUPPE

Samtalegruppe er et tilbud til deg som har et problematisk forhold til mat, kropp og vekt. Det stilles ingen krav til diagnose, man trenger ingen henvisning og det er gratis* å delta. Gruppene har inntil 6 deltakere og møtes en gang i uka i totalt 12 uker. Hvert møte varer i 2 timer og har en fast struktur.

Det vil ikke være fokus på en bestemt spiseforstyrrelse, men de problemer, tanker og følelser som alle med en spiseforstyrrelse kan oppleve som vanskelige. Gruppen kan ikke erstatte profesjonell behandling, men mange bruker tilbudet parallelt med annen type behandling, i påvente av – eller etter endt behandling. 

*Å delta i samtalegruppe er gratis, men du må være medlem i SPISFO for å benytte deg av tilbudet.

Medlemskap koster 200 kr per år.

Ungdomsmedlemsskap koster 50,- kr pr kalenderår og gjelder ut det året medlemmet fyller 25 år.

Ta kontakt med oss på post@spisfo.no hvis du har noen spørsmål!

Påmelding