top of page

INNAFOR UTSIDA - Episode 8 "Samsykelighet: Rusavhengighet"

I denne episoden snakker Karoline og Birgitte om samsykelighet og det å streve med flere sykdommer eller lidelser samtidig. Temaet for denne episoden er spiseforstyrrelser og rusavhengighet. For hva er egentlig en ruslidelse? Og er det en sammenheng mellom disse sykdommene? Kanskje mat og rus har mer til felles enn det folk flest tror?
0 comments

Recent Posts

See All

INNAFOR UTSIDA - Episode 10 "Kropp og sosiale medier"

Hvordan påvirker sosiale medier kroppsbildet vårt? I denne episoden tar Karoline og Birgitte opp temaer som blant annet handler om sosiale mediers påvirkningskraft knyttet til kroppspress, algoritmer

INNAFOR UTSIDA - Episode 9 "Motivasjon"

Motivasjon beskrives ofte som en nødvendighet for at en behandling skal fungere. Men hva skal en gjøre hvis motivasjonen ikke er til å stole på. I denne episoden snakker Tone og Jana om motivasjon og

bottom of page