top of page

INNAFOR UTSIDA - Episode 5 "Pårørendes rettigheter og muligheter"

At en du er glad i blir syk er vanskelig og man kan ofte føle seg både maktesløs og alene. Siv fra PIVETE Senteret er dagens gjest og vi snakker om pårørenderollen, rettigheter og viktigheten av å ivareta seg selv.


0 comments

Recent Posts

See All

INNAFOR UTSIDA - Episode 10 "Kropp og sosiale medier"

Hvordan påvirker sosiale medier kroppsbildet vårt? I denne episoden tar Karoline og Birgitte opp temaer som blant annet handler om sosiale mediers påvirkningskraft knyttet til kroppspress, algoritmer

INNAFOR UTSIDA - Episode 9 "Motivasjon"

Motivasjon beskrives ofte som en nødvendighet for at en behandling skal fungere. Men hva skal en gjøre hvis motivasjonen ikke er til å stole på. I denne episoden snakker Tone og Jana om motivasjon og

bottom of page