top of page

Hvordan vil dere som er ungdom bli møtt i helsetjenesten når det er snakk om kropp og vekt?

Som et ledd i arbeidet med ny nasjonal faglig retningslinje for forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos barn og unge inviterer Helsedirektoratet ungdom i alderen 16-19 år til dialogmøte i Fredrikstad 24. januar.0 comments

Recent Posts

See All

INNAFOR UTSIDA - Episode 10 "Kropp og sosiale medier"

Hvordan påvirker sosiale medier kroppsbildet vårt? I denne episoden tar Karoline og Birgitte opp temaer som blant annet handler om sosiale mediers påvirkningskraft knyttet til kroppspress, algoritmer

INNAFOR UTSIDA - Episode 9 "Motivasjon"

Motivasjon beskrives ofte som en nødvendighet for at en behandling skal fungere. Men hva skal en gjøre hvis motivasjonen ikke er til å stole på. I denne episoden snakker Tone og Jana om motivasjon og

bottom of page