top of page

Hvordan kan helsetjenesten yte bedre helsehjelp til barn og unge som opplever utfordringer med kropp og vekt?

Som et ledd i arbeidet med ny nasjonal faglig retningslinje for forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos barn og unge inviterer Helsedirektoratet foresatte til barn eller ungdom som er, eller har vært, i kontakt med helsetjenesten på grunn av overvekt til et innspillsmøte i Fredrikstad 24. januar.
0 comments

Recent Posts

See All

INNAFOR UTSIDA - Episode 10 "Kropp og sosiale medier"

Hvordan påvirker sosiale medier kroppsbildet vårt? I denne episoden tar Karoline og Birgitte opp temaer som blant annet handler om sosiale mediers påvirkningskraft knyttet til kroppspress, algoritmer

bottom of page