top of page

Har du lyst til å gjøre en forskjell for folk som sliter med spiseforstyrrelser?

Spiseforstyrrelsesforeningen er en medlemsorganisasjon som arbeider for å fremme forebygging, behandling og oppfølging av spiseforstyrrelser. Vi søker nå etter flere frivillige som ønsker å bli brukerrepresentanter på tjeneste- og systemnivå. Som brukerrepresentant vil du representere brukere og pårørende som har erfaring med spiseforstyrrelser, og bidra til å påvirke og forbedre tjenestene som tilbys innen psykisk helse.


Brukermedvirkning er et viktig prinsipp i helse- og omsorgstjenesten, som innebærer at brukere og pasienter har rett til å være med på å bestemme hvordan tjenestene de mottar skal være, og hvilken behandling som passer best for dem. Brukermedvirkning kan også bidra til bedre kvalitet, effektivitet og innovasjon i tjenestene. Brukerrepresentanter er personer som har personlig eller nær erfaring med spiseforstyrrelser, og som kan formidle brukernes synspunkter, behov og ønsker til fagpersoner, beslutningstakere og andre aktører.


Vi søker nå etter frivillige brukerrepresentanter flere steder i landet.

Du må være over 18 år, ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, ha interesse for psykisk helse og spiseforstyrrelser, og være villig til å delta i møter, kurs og opplæring.

Du vil få opplæring i hvordan du kan utøve din rolle som brukerrepresentant på en god måte.


Som frivillig brukerrepresentant vil du ikke motta lønn, men du vil få et honorar for din innsats fra de brukerrådene du er med i. Honoraret er en fast sats som er bestemt av Helse- og omsorgsdepartementet. Honoraret skal dekke dine utgifter til reise, mat og eventuell tapt arbeidsinntekt. Honoraret er skattepliktig, og du må oppgi det i din selvangivelse.


Hvis du er interessert i å bli frivillig brukerrepresentant for Spiseforstyrrelsesforeningen, vennligst send en e-post til post@spisfo.no med litt informasjon om deg selv og hvorfor du vil bli brukerrepresentant innen 15. oktober 2023. Merk søknaden med “Frivillig brukerrepresentant”.


Vi ser frem til å høre fra deg!

0 comments

Comments


bottom of page