top of page

Din mening er viktig for oss!

Updated: Dec 21, 2023

Har du vært i kontakt med oss eller benyttet deg av våre tjenester? Da vil vi gjerne ha din tilbakemelding!


Vi ønsker at alle som er i kontakt med oss og bruker våre tjenester skal oppleve å bli ivaretatt, sett og hørt. Gjennom brukerundersøkelser måler vi din vurdering av kvaliteten på tjenestene våre og kartlegger mulige forbedringsområder. På denne måten kan vi utvikle og forbedre tjenestene våre i tråd med dine behov og ønsker.


Vi håper at du vil ta deg tid til å svare på denne korte brukerundersøkelsen:0 comments

Recent Posts

See All

INNAFOR UTSIDA - Episode 10 "Kropp og sosiale medier"

Hvordan påvirker sosiale medier kroppsbildet vårt? I denne episoden tar Karoline og Birgitte opp temaer som blant annet handler om sosiale mediers påvirkningskraft knyttet til kroppspress, algoritmer

INNAFOR UTSIDA - Episode 9 "Motivasjon"

Motivasjon beskrives ofte som en nødvendighet for at en behandling skal fungere. Men hva skal en gjøre hvis motivasjonen ikke er til å stole på. I denne episoden snakker Tone og Jana om motivasjon og

bottom of page