top of page

Pårørende og fagpersoner

Spiseforstyrrelser er eksterne symptomer på interne utfordringer. Problemet henger ofte sammen med en identitetskrise. Spiseforstyrrelser gir en mulighet til å finne uavhengighet når dette oppleves som svært vanskelig. Å ta kontroll over kroppen og matinntaket kan føles som den eneste måten å håndtere hverdagen og de vanskelige følelsene som følger med.

Den som står den spiseforstyrrede nær kan være en god støtte, men samtidig erfare at ingenting nytter. Foreldre kan ofte føle at hjemmet har blitt en slagmark med maten som et kraftfullt våpen. Ofte føler pårørende på frustrasjon, håpløshet og til tider sinne over den situasjonen de og sin nærmeste er satt i. Derfor er det viktig at også pårørende får muligheten til å få hjelp og støtte.

bottom of page