Screenshot 2020-11-26 at 13.40.55.png

Ungdomsgruppe

Ungdomsgruppe er et tilbud for deg mellom 16 og 26 år.

Hver gruppe møtes en gang i uken gjennom en periode på 6 uker. Det vil være mellom 5 og 8 deltakere i hver gruppe og hvert møte vil vare i ca. 2 timer.  Selve grunnlaget for gruppene er basert på hjelp til selvhjelpsprinsippet.

(Dette tilbudet er gjort mulig av støtte fra Oslo kommune)

NB: Du kan bare melde deg på en gruppe av gangen. 

Påmelding til ungdomsgruppe med oppstart den 21.april 2022. 

Innmelding registrert!